پانسیون مطالعاتی

مرکز مشاوره و آموزش شهرام امیری در منطقه پنج تهران اقدام به برپایی پانسیون مطالعاتی اختصاصی برای دانش آموزان کنکوری کرده است. پانسیون مطالعاتی یون مطالعاتی با بهره گیری از امکانات: میز و جایگاه اختصاصی برای هر نفر با رعایت پروتکل و فاصله گذاری لازم […]

اصول ارتباط موثر

یکی از نکات بسیار مهم در زندگی روزمره و همینطور راه اندازی کسب و کار، رشد و توسعه فردی خود، ایجاد یک ارتباط سازنده با افراد است. ارتباط موثر به معنای تاثیر گذاری بر دیگران و همچنین پیش بردن اهداف مد نظر قرار میگیرد. به […]

مدیریت زمان را چگونه است ؟

مديريت به معناي به چرخش درآوردن و به گردش در آوردن امور است.مديريت زمان به معناي در گردش نگه داشتن زمان و لحظات زندگي و مفيد نمودن حداكثري آن مي‌باشد. مرکز مشاوره و آموزش شهرام امیری با استناد به منابع معتبر جهانی، مقاله زیر را به […]