رایگان
   0 از 5
  (0 رای)

  قدرت تصمیم گیری

  چگونه تصمیم‌گیری صحیح و آسیب‌پذیری را کاهش دهیم. این دوره  دارای دو سطح می باشد که سطح یک 4 ساعت و سطح دو  8 ساعت می باشد .

  رایگان
   0 از 5
  (0 رای)

  کنترل فشار روانی

  برای کاهش میزان استرس ضروریست تغییراتی در خود و محیط کار و زندگی بوجود آورد. این دوره  دارای دو سطح می باشد که سطح یک 4 ساعت و سطح دو  12 ساعت می باشد .

  رایگان
   0 از 5
  (0 رای)

  کنترل هیجان

  بیشتر مردم، در زندگیشان هیجانات شدید و غیر قابل كنترل را تجربه كرده اند. در چنین مواقعی، شخص بسیار مایل است شدت خشم، غم و اضطراب و ناامیدی تحت كنترل او باشد. این دوره  دارای دو سطح می باشد که سطح یک 4 ساعت و […]

  رایگان
   0 از 5
  (0 رای)

  ارتباط بین فردی

  این مهارت در سنجش هیجانات، انگیزه‌ها، تمایلات و منظور کسانی که دور و برشان هستند مهارت کسب کنند. این دوره  دارای دو سطح می باشد که سطح یک 4 ساعت و سطح دو 8 ساعت می باشد .

  200 ﷼
   0 از 5
  (0 رای)

  قدرت حل مسئله

  درستی مسئله، امکان‌سنجی، استفاده از ابزار در دسترس برای حل مشکلات این دوره  دارای دو سطح می باشد که سطح یک 4 ساعت و سطح دو 8 ساعت می باشد .

  200 ﷼
   0 از 5
  (0 رای)

  ارتباط موثر

  برقراری ارتباط صحیح، کامل و موثر این دوره  دارای دو سطح می باشد که سطح یک 4 ساعت و سطح دو 8 ساعت می باشد .

  200 ﷼
   0 از 5
  (0 رای)

  خودآگاهی

  آگاهی از خود( نقاط قوت، نقاط ضعف، تهدید و فرصت) این دوره  دارای دو سطح می باشد که سطح یک 4 ساعت و سطح دو 8 ساعت می باشد .

  200 ﷼
   0 از 5
  (0 رای)

  دوره تفکر خلاق شهرام امیری

  تفکر خلاق با ۳ تکنیک (راه‌حل‌های کمی، کیفی، عجیب) با در نظر گرفتن اهداف کوتاه، میان، بلند مدت) این دوره  دارای دو سطح می باشد که سطح یک 4 ساعت و سطح دو 8ساعت می باشد .

  200 ﷼
   0 از 5
  (0 رای)

  دوره تفکر نقاد شهرام امیری

  نقد کردن به معنای سنجیدن است در تمامی جهات نه ایراد گرفتن با تکنیک ۶ سوال می‌توانید به تفکرات خود عمق دهید و درست بفهمید و تصمیم بگیرید. این دوره  دارای دو سطح می باشد که سطح یک 4 ساعت و سطح دو 8 ساعت […]

  200 ﷼
   0 از 5
  (0 رای)

  دوره مدل شایستگی رشته+ مشاغل (عمومی و تخصصی) شهرام امیری

  هر رشته و در نهایت شغلی به ۴ خوشه از شایستگی‌ها در حالت میدانی احتیاج دارد که تک تک این شایستگی ارائه و بررسی میگردد . این دوره  دارای  4 زیر مجموعه میباشد که هر دسته  در دو سطح برگزار می شود که سطح یک […]

  200 ﷼
   0 از 5
  (0 رای)

  دوره شناختی شهرام امیری

   در این کارگاه با توجه به متد نئو بررسی و فرد با داشتن این آگاهی به خودآگاهی کامل ویژگی‌های شناختی خود برسد. ۴ ۱۶ این دوره  دارای دو سطح می باشد که سطح یک 4 ساعت و سطح دو 16ساعت می باشد .

  200 ﷼
   0 از 5
  (0 رای)

  دوره رفتار شناسی با متد DISC شهرام امیری

  خودآگاهی (رفتارشناسی با متد دیسک) استفاده از مدل رفتارشناسی دیسک برای کاربردهای شناختی، برای پیش بینی رفتار افراد در شرایط مختلف و محیط‌های مختلف شغلی، استفاده شود. مدل رفتاری دیسک DISC)  ) که به عنوان “مدل رفتاری برتر” شناخته می شود.   ابزار DISC به […]