پانسیون مطالعاتی

مرکز مشاوره و آموزش شهرام امیری در منطقه پنج تهران اقدام به برپایی پانسیون مطالعاتی اختصاصی برای دانش آموزان کنکوری کرده است.

پانسیون مطالعاتی یون مطالعاتی با بهره گیری از امکانات:

میز و جایگاه اختصاصی برای هر نفر با رعایت پروتکل و فاصله گذاری لازم

رفع اشکال در کل ایام با حضور رتبه های برتر مرکز مشاوره و آموزش شهرام امیری

برگزاری جلسات فردی گروهی مشاوره

اجرای آزمون ارزیابی روزانه از درس های مطالعه شده + برگزاری کلاس های تحلیل تست و آزمون روزانه

برگزاری کلاس های جمعبندی متناسب با سرفصل های مطالعه شده

برگزاری کلاس های نکته و تست به همراه کلاس های تقویتی

نوشتن دیدگاه

1 × 5 =