پانسیون مطالعاتی

مرکز مشاوره و آموزش شهرام امیری در منطقه پنج تهران اقدام به برپایی پانسیون مطالعاتی اختصاصی برای دانش آموزان کنکوری کرده است. پانسیون مطالعاتی یون مطالعاتی با بهره گیری از امکانات: میز و جایگاه اختصاصی برای هر نفر با رعایت پروتکل و فاصله گذاری لازم […]

ریسک پذیری

توسعه ظرفیت ریسک‌پذیری( انتخاب شما برای خروج از منطقه امنتان) پرسش‌های ظرفیت ریسک‌پذیری مهارتتان در مواجهه با واقعیت و ارزیابی احتمال موفقیت هنگامی که برای ریسک کردن آماده می شوید چقدر است؟ اگر مهارت چندانی در این کار ندارید، چه کسی را می‌توانید به کار […]