توسعه ظرفیت رهبری (توانایی شما برای برانگیختن و رهبری دیگران)


پرسش‌های ظرفیت رهبری


  • چقدر وقت و تلاش صرف افزایش ظرفیت رهبری‌تان می‌کنید؟
  • تا به امروز این مسئله کجای اولویت‌های شما قرار داشته است؟
  • اگر می‌خواهید آن را به اولویت مهم‌تری تبدیل کنید، چه کاری برای افزایش آن خواهید کرد؟
  • مهارتتان در ارتباط‌گیری با افراد و به چالش کشیدنشان چقدر است؟
  • آیا مهارتتان در یکی از زمینه‌ها بهتر از دیگری است؟ چطور می‌توانید آن مهارتی را که ضعیف‌تر است بهبود ببخشید؟
  • چه تغییراتی باید ایجاد کنید و چه اقدام مشخصی می‌توانید انجام دهید تا دیگران را به ویژه در رهبری‌تان، مقدم بر خود قرار دهید؟

همه چیز در رهبری خلاصه می‌شود. رهبری عبارت است از اثرگذاری، پس ارتقای رهبریتان به معنی افزایش ظرفیت اثرگذاریتان است. خودآگاهی ولع بیشتری برای رشد بیشتر به شما خواهد داد. بهترین رهبران چگونه همه را هوشمندتر می‌کنند. محققان حوزه توسعه ظرفیت‌های فردی افزونگران (رهبران موفق) را به عنوان “رهبرانی که نابغه‌ساز‌ هستند” که هوشمندی را در دیگران زنده می‌کنند، مطرح می‌کنند.


[هرچه بیشتر بیاموزیم، بیشتر می‌فهمیم که چقدر نمی‌دانیم!]


اصول افزونگران و اینکه چگونه خواسته یا ناخواسته باعث توسعه و رشد افراد دیگر می‌شوند:


جاذب استعداد:
افراد با استعداد را جذب می‌کنند و از آنها در بالاترین حد مشارکت استفاده می‌کنند. (با خودتان فکر کنید!! آیا شما، این کار را می‌کنید بله یا خیر ؟)
آزادی‌بخش:
محیط پرهیجانی را ایجاد می‌کنند که مستلزم بهترین سطح از تفکر و کار است. (با خودتان فکر کنید!! آیا شما، این کار را می‌کنید بله یا خیر ؟)
چالشگر:
فرصتی را تعریف می‌کنند که باعث می‌شود افراد به خود فشار بیاورند. (با خودتان فکر کنید!! آیا شما، این کار را می‌کنید بله یا خیر ؟)
مباحثه ساز:
تصمیمات درست را از طریق مباحثات داغ به پیش می‌برند. (با خودتان فکر کنید!! آیا شما، این کار را می‌کنید بله یا خیر ؟)
سرمایه‌گذار:
مالکیت نتایج را به افراد دیگر می‌دهند و در موفقیت آنها سرمایه‌گذاری می‌کنند. (با خودتان فکر کنید!! آیا شما، این کار را می‌کنید بله یا خیر ؟)


افزونگران چگونه ناخواسته باعث تضعیف افراد دیگر می‌شوند:


آقا یا خانم ایده‌ها:
می‌خواهند ایده‌های آنان محرک ایده‌های دیگران باشد اما نتیجه این است که همیشه خود را به دیگران تحمیل می‌کنند و دیگران اغلب خاموش می‌شوند. (وای بر شما! اگر این کار را انجام می‌دهید.)

نوشتن دیدگاه

3 − یک =