چگونه رتبه برتر شوید؟

رتبه های برتر از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱

مرکز مشاوره و آموزش شهرام امیری با تیم آموزشی بسیار قوی و استفاده از اساتید توانمند محیط رشد (پانسیون مطالعاتی) بسیار ممتازی را فراهم کرده است و با تمرکز بر روی یادگیری دانش آموزان دوره های توانمند سازی، کارآمدسازی، توسعه و تعالی هرچه بیشتر در دوره های آموزشی طول سال تحصیلی و دوره های جمع بندی دانش آموزان را به رتبه های برتر کنکور رسانده است. بررسی مسیر چند تن از رتبه های برتر:

خانم مهدیس امیری دختر بسیار با هوش و با پشتکار بسیار بالا اما مشکل در تمرکز که با تلاش فردی، آموزش روش مطالعه درست و کارآمد و آموزش مهارت های افزایش تمرکز مهارت های افزایش خود کنترلی،مسئولیت پذیری و حضور در پانسیون مطالعاتی مرکز مشاوره و آموزش شهرام امیری و دوره های توانمندی سازی با پیگیری های مداوم آقای شهرام امیری موفق به کسب رتبه عالی ( رتبه ۲۵۲) شد و در حال حاضر در دانشگاه تهران در رشته برق دانشجو هستند.

خانم روژان امیریان دختر بسیار با هوش و با پشتکار بسیار بالا اما مشکل در استرس و اضطراب فراوان که با تلاش فردی، آموزش روش مطالعه درست و کارآمد و آموزش مهارت های افزایش مهارت های افزایش خود کنترلی،مسئولیت پذیری و حضور در پانسیون مطالعاتی مرکز مشاوره و آموزش شهرام امیری و دوره های توانمندی سازی بامشاوره، برنامه ریزی و پیگیری های مداوم آقای شهرام امیری موفق به کسب رتبه عالی ( رتبه ۲۷۱) شد و در حال حاضر در دانشگاه تهران در رشته حقوق دانشجو هستند.

خانم نسیم ضعیف نژاد دختر بسیار تلاشگر و با پشتکار بسیار بالا اما مشکل در استرس و اضطراب فراوان که با تلاش فردی، آموزش روش مطالعه درست و کارآمد و آموزش مهارت های افزایش خود کنترلی، مسئولیت پذیری و حضور در پانسیون مطالعاتی مرکز مشاوره و آموزش شهرام امیری و دوره های توانمندی سازی با مشاوره، برنامه ریزی و پیگیری های مداوم آقای شهرام امیری موفق به کسب رتبه عالی ( رتبه ۳۱۰) شد و در حال حاضر در دانشگاه تهران در رشته داندان پزشکی دانشجو هستند.

خانم لعیا امیریان دختر بسیار تلاشگر و با پشتکار بسیار در رشته ریاضی بالا اما مشکل در افزایش تراز علمی، توان تستی، ( از اون دانش آموزان که معل بسیار بالا دارند اما توان تستی بسیار محدود پس چالش اصلی توان تستی بود) و همچنین استرس و اضطراب فراوان که با تلاش فردی، آموزش روش مطالعه درست و کارآمد و آموزش مهارت های افزایش خود کنترلی، مسئولیت پذیری و حضور در پانسیون مطالعاتی مرکز مشاوره و آموزش شهرام امیری و دوره های توانمندی سازی با مشاوره، برنامه ریزی و پیگیری های مداوم آقای شهرام امیری موفق به کسب رتبه عالی ( رتبه ۶۴۹) شد و در حال حاضر در دانشگاه علم و صنعت در رشته علوم کامپیوتر دانشجو هستند.

خانم سارا عبدالمحمدی دختر بسیار تلاشگر و با پشتکار بسیار در رشته انسانی در سالی که همه آموزش ها به خاطر ویروس کرونا به صورت آنلاین بود واقعا ایشان بسار خودجوش بود، اما مشکل در افزایش تراز علمی، توان تستی، ( از اون دانش آموزان که معدل بسیار بالا دارند اما توان تستی بسیار محدود پس چالش های اصلی توان تستی وسواس مطالعاتی درس نامه بود) و همچنین استرس و اضطراب فراوان که با تلاش فردی، آموزش روش مطالعه درست و کارآمد و آموزش مهارت های افزایش خود کنترلی، مسئولیت پذیری و حضور در پانسیون مطالعاتی مرکز مشاوره و آموزش شهرام امیری و دوره های توانمندی سازی با مشاوره، برنامه ریزی و پیگیری های مداوم آقای شهرام امیری موفق به کسب رتبه عالی ( رتبه ۸۰۸) شد و در حال حاضر در دانشگاه علامه طباطبایی در رشته مدیریت صنعتی دانشجو هستند.

خانم فاطمه شنوفی دختر بسیار بسیار باهوش یعنی واقعا باهوش ها ………………… !!!! و البته تلاشگر و با پشتکار بسیار در رشته ریاضی در پایه دهم و یازدهم که همه آموزش ها به خاطر ویروس کرونا به صورت آنلاین بود واقعا ایشان بسار خودجوش بود، اما مشکل در افزایش تراز علمی، توان تستی، ( از اون دانش آموزان که معدل بسیار بالا دارند اما توان تستی بسیار محدود پس چالش های اصلی توان تستی وسواس مطالعاتی، عدم تمرکز کافی و البته بسیار حساس و زودرنج بود) و همچنین استرس و اضطراب فراوان که با تلاش فردی، آموزش روش مطالعه درست و کارآمد و آموزش مهارت های افزایش خود کنترلی، مسئولیت پذیری و حضور در پانسیون مطالعاتی مرکز مشاوره و آموزش شهرام امیری و دوره های توانمندی سازی با مشاوره، برنامه ریزی و پیگیری های مداوم آقای شهرام امیری موفق به کسب رتبه عالی ( رتبه ۱۰۳۹) شد و در حال حاضر در دانشگاه بهشتی در رشته مهندسی برق دانشجو هستند.

مهم ترین نکته در دوران پر استرس کنکور حفظ انگیزه، تمرکز و خودباوری است، شما باید خود را لایق موفقیت در کنکور بدانید تا موفق شوید.

نوشتن دیدگاه

پنج + چهارده =