توسعه ظرفیت برکت (انتخاب شما در باور به اینکه بیش از حد کفایت در اختیار دارید.)


پرسش‌های ظرفیت برکت

  • وقتی با فرصتی مواجه می‌شوید، آیا به طور طبیعی اهل آری هستید یا اهل نه؟
  • اگر برکت معمولا به معنی آری گفتن است، چه کاری می‌توانید انجام دهید تا خود را به آری گفتن بیشتر‌ ترغیب کنید؟
  • ⦁ باور به برکت با باور شخص به خودش آغاز می‌شود. به باورتان به خودتان چه امتیازی می‌دهید؟
  • ⦁ باور به برکت با باور شخص به خودش آغاز می‌شود. به باورتان به خودتان چه امتیازی می‌دهید؟
  • زیاد، متوسط یا کم است؟ باید چکار کنید که افزایش دهید و خود را در موقعیت پذیرش ذهنیت برکت قوی‌تر قرار دهید؟
  • درحال حاضر دارید به چه چیزی در زندگی خود می‌نگرید و می‌گویید «راهی ندارد»

چیزی را که برایتان اهمیت دارد در نظر بگیرید. به خودتان بگویید، «باید راهی باشد.» بعد شروع کنید به بارش فکری ایده‌ها درباره اینکه چطور می‌توانید با قطعیت به پیش بروید.

اگر جز افرادی باشید که با ذهنیت برکت متولد شده‌اند. این گرایش طبیعی‌ باعث می‌شود مثبت بیندیشید و به مردم اعتماد کنید، درباره خودتان و دیگران حس خوبی داشته باشید و از زندگی لذت ببرید. متوجه این مسئله هستید که همه اینطور فکر نمی‌کنند. در انتهای دیگر طیف افرادی هستند که ذهنیت مضیقه دارند. درحالیکه باورمندان به برکت معتقدند بیش از حد کفایت از هر چیزی که هر شخص نیاز دارد در دنیا هست. باورمندان به مضیقه معتقدند دسترسی به اندازه کافی وجود ندارد. در حالیکه اهل برکت عاشق بله گفتن‌اند، اهل مضیقه حس می‌کنند مجبور به نه گفتن‌ هستند. این دو نوع از افراد دنیا را کاملا متفاوت از یکدیگر می‌بینند و هر دو دنیا برای هرکدامشان به یک اندازه واقعی است. چیزی را که آنها می‌بینند، تجربه می‌کنند و به آن تبدیل می‌شوند. این تعیین می‌کند که کدام دنیا را می‌بینند.
بارها و بارها شاهد بوده‌اید که دیدگاه افراد در این حوزه است که زندگی روزمره آنها و قابلیت آینده‌شان را کنترل می‌کند. تفکر برکت ترغیبتان می‌کند انتخاب‌هایی انجام دهید که گزینه‌های ممکن شما را بسط می‌دهد. تفکر مضیقه باعث می‌شود انتخاب‌هایی انجام دهید که توان بالقوه‌تان را کاهش می‌دهد. برکت به شما ندا می‌دهد. «بیش از حد کفایت هست.» مضیقه هشدار می‌دهد، «زودباش تا تمام نشده هرچه می‌توانی بردار.» برکت می‌گوید، «برو تا منابع را پیدا کنی.» مضیقه می‌گوید، «چیزی را که داری نگه‌دار، چون هیچ منابعی وجود ندارد.» برکت می‌گوید، «بهترین روزهای زندگی‌ات هنوز پیش روی توست.» مضیقه می‌گوید، «شرایط بهتر از این که هست نخواهد شد.» این را که واکنش شما چه باشد صدایی تعیین می‌کند که اجازه می‌دهید در ذهنتان با شما حرف بزند.


وسوسه تفکر مضیقه (نه یا آری؟):

فکر می‌کنید امروز به وضوح هم جهان مضیقه و هم جهان برکت را درک می‌کنید. درکل مضیقه در فراسوی “نه” زندگی می‌کند، به این معنی که آدم‌ها جایی که امن است باقی می‌مانند، درحالی که برکت در فراسوی “آری” زندگی می‌کند. به این معنی که آنها کار جدیدی امتحان می‌کنند.


زیستن فراسوی نه چه شکلی است؟

محدود کننده است: زیرا شما را از فرصت‌های جدید دور می‌کند.
⦁ آسان است: زیرا وقتی می‌گویید نه، مجبور نیستید کاری انجام دهید یا جایی بروید.
آرامش بخش است: زیرا حس آشنایی دارد. خیلی از افراد بیشتر از این می‌ترسند که اندک چیزی که دارند از دست بدهند تا جائی که از به دست آوردن چیزی که ندارند هیجان زده می‌شوند.
فریبنده است: چون امن‌تر به نظر می‌رسد، اما این طور نیست و چنان که استیون پرسفیلد نویسنده می‌گوید، «دروغ گفتن به خود یک چیز است. باور کردن آن چیز دیگری است.»
شلوغ است: چون افراد متوسط الحال آن جا زندگی می‌کنند.


زیستن در فراسوی آری چه شکلی است؟


هیجان‌انگیز است: زیرا وقتی چیزی جدید است، برای سردرآوردن از آن به خلاقیت نیاز دارید. تجسم فلسفه تینا فی نویسنده و کمدین است، که توصیه کرد، «بگویید آری و بعد، ازآن سردرآورید.»
فریبنده است: زیرا برکت، برکت بیشتری خلق می‌کند و هرچه برکت بیشتری تجربه کنید، قابلیتتان برای توسعه ظرفیت بالا بیشتر می‌شود.
پرچالش است: زیرا گام برداشتن در راه‌های جدید آسان نیست.
راضی‌کننده است: زیرا در فراسوی آری، معمولا آری‌های متعدد دیگری پیدا می‌کنید.


متوجه این نکته باشید که “نه” همیشه بد و “آری” همیشه خوب نیست، اما بیشتر اوقات، سپری کردن زندگی “نه” باعث کاهش گزینه‌ها، فرصت‌ها و پیامدهای شما می‌شود، در حالیکه زیستن در فراسوی “آری” ظرفیت شما و دنیایتان را افزایش می‌دهد.

نوشتن دیدگاه

7 − 5 =