• 0ثانیه
 • :
 • 0دقیقه
سوال 1

الف : معمولاً احساسات و عواطف خود را در خویش نگه می دارم .

ب : معمولاً احساسات و عواطف خودرا با دیگران و به راحتی درمیان می گذارم .

 • الف
 • ب
سوال 1

ب : معمولاً احساسات و عواطف خودرا با دیگران و به راحتی درمیان می گذارم .

  سوال قبلی
  سوال 2

  الف : برای من امور قطعی، عینی و مشخص مهم هستند .

  ب : برای من ایده ها، استنباط ها و الهامات مهم هستند.

  • الف
  • ب
  سوال قبلی
  سوال 2

  ب : برای من ایده ها، استنباط ها و الهامات مهم هستند.

   سوال قبلی
   سوال 3

   الف : هنگام تصمیم گیری به آنچه که منطق و خرد بر آن حکم می کند، عمل می کنم .

   ب : هنگام تصمیم گیری به آنچه که احساسات و دلم گواه می دهد ، عمل می کنم .

   • الف
   • ب
   سوال قبلی
   سوال 3

   ب : هنگام تصمیم گیری به آنچه که احساسات و دلم گواه می دهد ، عمل می کنم .

    سوال قبلی
    سوال 4

    الف : دوست دارم در شرایط انعطاف پذیر و متغیری زندگی کنم.

    ب : دوست دارم همه چیز منظم و برنامه ریزی شده باشد .

    • الف
    • ب
    سوال قبلی
    سوال 4

    ب : دوست دارم همه چیز منظم و برنامه ریزی شده باشد .

     سوال قبلی
     سوال 5

     الف : دوست دارم در زمینه های محدودی اطلاعات داشته باشم ولی در هر زمینه عمیق و کامل.

     ب : دوست دارم در زمینه های زیادی اطلاعات داشته باشم ولی در هر زمینه تا حد کم و سطحی.

     • الف
     • ب
     سوال قبلی
     سوال 5

     ب : دوست دارم در زمینه های زیادی اطلاعات داشته باشم ولی در هر زمینه تا حد کم و سطحی.

      سوال قبلی
      سوال 6

      الف : بیشتر اوقات به واقعیات عینی (آنچه که وجود دارد ) توجه می کنم.

      ب : بیشتر اوقات حقایق ( آنچه که باید وجود داشته باشد ) را در ذهن و تخیل خود مجسم می کنم .

      • الف
      • ب
      سوال قبلی
      سوال 6

      ب : بیشتر اوقات حقایق ( آنچه که باید وجود داشته باشد ) را در ذهن و تخیل خود مجسم می کنم .

       سوال قبلی
       سوال 7

       الف : از نظر من یک قاضی و داور عادل برای جامعه مفیدتر است .

       ب : از نظر من یک معلم و مربی مهربان برای جامعه مفیدتر است .

       • الف
       • ب
       سوال قبلی
       سوال 7

       ب : از نظر من یک معلم و مربی مهربان برای جامعه مفیدتر است .

        سوال قبلی
        سوال 8

        الف : ترجیحاً ملاقاتها و دیدارهای خود را بدون برنامه قبلی و آزادانه انجام می دهم .

        ب : : ترجیحاً دیدار با افراد و وعده ملاقات خود را از پیش تعیین می کنم .

        • الف
        • ب
        سوال قبلی
        سوال 8

        ب : : ترجیحاً دیدار با افراد و وعده ملاقات خود را از پیش تعیین می کنم .

         سوال قبلی
         سوال 9

         الف : کم حرف و محتاط هستم و علاقه ای به جلب توجه دیگران به خود ندارم .

         ب : توجه دیگران را به خود جلب می کنم .

         • الف
         • ب
         سوال قبلی
         سوال 9

         ب : توجه دیگران را به خود جلب می کنم .

          سوال قبلی
          سوال 10

          الف : اگر معلم بودم ترجیح می دادم دروسی را تدریس کنم که واقعیات و امور قطعی وعینی را شامل شوند (مانند جغرافیا) .

          ب : اگر معلم بودم، ترجیحاً دروسی را تدریس می کردم که حقایق و نظریه ها و تئوری ها را شامل شوند (مانند فلسفه) .

          • الف
          • ب
          سوال قبلی
          سوال 10

          ب : اگر معلم بودم، ترجیحاً دروسی را تدریس می کردم که حقایق و نظریه ها و تئوری ها را شامل شوند (مانند فلسفه) .

           سوال قبلی
           سوال 11

           الف : قاطع، محکم و استوار هستم.

           ب : انعطاف پذیر ، ملایم و لطیف هستم.

           • الف
           • ب
           سوال قبلی
           سوال 11

           ب : انعطاف پذیر ، ملایم و لطیف هستم.

            سوال قبلی
            سوال 12

            الف : غالباً انجام کارهای پیش پا افتاده و جزئی را فراموش می کنم .

            ب : به منظور جلوگیری از فراموش شدن انجام کارها، آن ها را یادداشت می کنم .

            • الف
            • ب
            سوال قبلی
            سوال 12

            ب : به منظور جلوگیری از فراموش شدن انجام کارها، آن ها را یادداشت می کنم .

             سوال قبلی
             سوال 13

             الف : در مهمانی ها، جلسات وگردهمایی ها منتظر می مانم تا دیگران به سوی من بیایند .

             ب : در مهمانی ها، جلسات وگردهمایی ها من سر صحبت را با دیگران باز می کنم .

             • الف
             • ب
             سوال قبلی
             سوال 13

             ب : در مهمانی ها، جلسات وگردهمایی ها من سر صحبت را با دیگران باز می کنم .

              سوال قبلی
              سوال 14

              الف : به جزئیات امور توجه زیادی دارم.

              ب : بیشتر کلیت هر موضوعی برایم مهم است و به جزئیات آن توجه زیادی نمی کنم.

              • الف
              • ب
              سوال قبلی
              سوال 14

              ب : بیشتر کلیت هر موضوعی برایم مهم است و به جزئیات آن توجه زیادی نمی کنم.

               سوال قبلی
               سوال 15

               الف : به آینده اهمیت زیادی داده و برای آن برنامه ریزی می کنم.

               ب : خیلی به آینده فکر نمی کنم.

               • الف
               • ب
               سوال قبلی
               سوال 15

               ب : خیلی به آینده فکر نمی کنم.

                سوال قبلی
                سوال 16

                الف : معمولاً کارها را شروع می کنم و حین اجرا به رفع اشکالات اجرایی وتدارک مورد نیاز می پردازم .

                ب : قبل از اجرای طرح ها وکارها برنامه ریزی انجام می دهم .

                • الف
                • ب
                سوال قبلی
                سوال 16

                ب : قبل از اجرای طرح ها وکارها برنامه ریزی انجام می دهم .

                 سوال قبلی
                 سوال 17

                 الف : مایل هستم دوستان کم همراه با ارتباط زیاد و صمیمانه داشته باشم.

                 ب : مایل هستم دوستان زیاد همراه با ارتباط محدود داشته باشم.

                 • الف
                 • ب
                 سوال قبلی
                 سوال 17

                 ب : مایل هستم دوستان زیاد همراه با ارتباط محدود داشته باشم.

                  سوال قبلی
                  سوال 18

                  الف : به استفاده از امکانات و توانایی های موجود تاکید دارم.

                  ب : نوآوری و خلاقیت داشتن در کارها برایم اولویت دارد.

                  • الف
                  • ب
                  سوال قبلی
                  سوال 18

                  ب : نوآوری و خلاقیت داشتن در کارها برایم اولویت دارد.

                   سوال قبلی
                   سوال 19

                   الف : بیشتر پیرو منطق و دلیل هستم.

                   ب : بیشتر پیرو احساس و عاطفه هستم.

                   • الف
                   • ب
                   سوال قبلی
                   سوال 19

                   ب : بیشتر پیرو احساس و عاطفه هستم.

                    سوال قبلی
                    سوال 20

                    الف : در انجام کارهایی که از قبل پیش بینی نشده و یا فعالیت هایی که به سرعت و عکس العمل فوری نیاز دارد ، موفق هستم .

                    ب : در انجام کارهایی که بر اساس طرح و برنامه قبلی می باشد موفق هستم .

                    • الف
                    • ب
                    سوال قبلی
                    سوال 20

                    ب : در انجام کارهایی که بر اساس طرح و برنامه قبلی می باشد موفق هستم .

                     سوال قبلی
                     سوال 21

                     الف : به طور معمول دوستان کمی داشته ولی روابط صمیمانه ای با آنها دارم .

                     ب : به طور معمول با افراد زیادی دوستی و آشنایی دارم .

                     • الف
                     • ب
                     سوال قبلی
                     سوال 21

                     ب : به طور معمول با افراد زیادی دوستی و آشنایی دارم .

                      سوال قبلی
                      سوال 22

                      الف : عمدتا از زندگی در زمان حال لذت زیادی برده و خیلی به آینده فکر نمی کنم.

                      ب : به آینده توجه زیادی داشته و آن را پیش بینی می کنم .

                      • الف
                      • ب
                      سوال قبلی
                      سوال 22

                      ب : به آینده توجه زیادی داشته و آن را پیش بینی می کنم .

                       سوال قبلی
                       سوال 23

                       الف : معمولا مغز من بر قلب من حاکم است .

                       ب : معمولا قلب من بر مغز من حاکم است .

                       • الف
                       • ب
                       سوال قبلی
                       سوال 23

                       ب : معمولا قلب من بر مغز من حاکم است .

                        سوال قبلی
                        سوال 24

                        الف : معمولاً در کارهای روزانه مایلم بر حسب ضرورتها و فوریت هایی که پیش می آید عمل کنم .

                        ب : معمولاً در کارهای روزانه مایلم که طبق برنامه عمل کنم .

                        • الف
                        • ب
                        سوال قبلی
                        سوال 24

                        ب : معمولاً در کارهای روزانه مایلم که طبق برنامه عمل کنم .

                         سوال قبلی
                         سوال 25

                         الف : از احساسات و عواطف درونی خود کمتر با دیگران صحبت می کنم .

                         ب : افکار و عواطف خود را آزاد و راحت بیان می کنم .

                         • الف
                         • ب
                         سوال قبلی
                         سوال 25

                         ب : افکار و عواطف خود را آزاد و راحت بیان می کنم .

                          سوال قبلی
                          سوال 26

                          الف : کلمات مشخص و دقیق را ترجیح داده و بکار می برم.

                          ب : کلمات تمثیلی و کنایه ای را ترجیح داده و بکار می برم.

                          • الف
                          • ب
                          سوال قبلی
                          سوال 26

                          ب : کلمات تمثیلی و کنایه ای را ترجیح داده و بکار می برم.

                           سوال قبلی
                           سوال 27

                           الف : در تصمیم گیری ها رعایت عدالت و انصاف از همه چیز برایم مهم تر است.

                           ب : در تصمیم گیری ها رعایت حال و شرایط دیگران از همه چیز برایم مهم تر است.

                           • الف
                           • ب
                           سوال قبلی
                           سوال 27

                           ب : در تصمیم گیری ها رعایت حال و شرایط دیگران از همه چیز برایم مهم تر است.

                            سوال قبلی
                            سوال 28

                            الف : معمولاً کارها را شروع می کنم و در حین اجرا به رفع مشکلات پیش آمده می پردازم .

                            ب : معمولاً قبل از شروع کارها مقدمات کار را آماده و مشکلات را پیش بینی می کنم .

                            • الف
                            • ب
                            سوال قبلی
                            سوال 28

                            ب : معمولاً قبل از شروع کارها مقدمات کار را آماده و مشکلات را پیش بینی می کنم .

                             سوال قبلی
                             سوال 29

                             الف : کارهای فردی را ترجیح می دهم.

                             ب : کارهای گروهی را ترجیح می دهم.

                             • الف
                             • ب
                             سوال قبلی
                             سوال 29

                             ب : کارهای گروهی را ترجیح می دهم.

                              سوال قبلی
                              سوال 30

                              الف : واقعیات ( آنچه که هست ) و پدیده ها برایم جالب اند.

                              ب : حقایق ( آنچه که باید باشد) و ایده ها برایم جالب اند.

                              • الف
                              • ب
                              سوال قبلی
                              سوال 30

                              ب : حقایق ( آنچه که باید باشد) و ایده ها برایم جالب اند.

                               سوال قبلی
                               سوال 31

                               الف : برای عدل و انصاف ارزش زیادی قائلم.

                               ب : برای بذل و بخشش ارزش زیادی قائلم.

                               • الف
                               • ب
                               سوال قبلی
                               سوال 31

                               ب : برای بذل و بخشش ارزش زیادی قائلم.

                                سوال قبلی
                                سوال 32

                                الف : تهیه فهرست از کار هایی که باید در روز تعطیل انجام داد را کاری بیهوده و عبث می دانم .

                                ب : تهیه فهرست از کارهایی که باید در روز تعطیل انجام داد را کاری جدی و سودمند می دانم .

                                • الف
                                • ب
                                سوال قبلی
                                سوال 32

                                ب : تهیه فهرست از کارهایی که باید در روز تعطیل انجام داد را کاری جدی و سودمند می دانم .

                                 سوال قبلی
                                 سوال 33

                                 الف : معمولاً در مهمانی ها و مجالس با شخص یا اشخاصی که از قبل می شناسم گفتگو می کنم .

                                 ب : معمولاً در مهمانی ها و مجالس به دنبال اشخاص جدیدی هستم تا با آنها گفتگو کرده و آشنا شوم .

                                 • الف
                                 • ب
                                 سوال قبلی
                                 سوال 33

                                 ب : معمولاً در مهمانی ها و مجالس به دنبال اشخاص جدیدی هستم تا با آنها گفتگو کرده و آشنا شوم .

                                  سوال قبلی
                                  سوال 34

                                  الف : دوستان من اکثراً واقع گرا و واقع بین هستند .

                                  ب : دوستان من اکثراً کسانی هستند که قوه تخیل قوی دارند .

                                  • الف
                                  • ب
                                  سوال قبلی
                                  سوال 34

                                  ب : دوستان من اکثراً کسانی هستند که قوه تخیل قوی دارند .

                                   سوال قبلی
                                   سوال 35

                                   الف : به نظر من فردی که با دلایل و استدلال با موضوعات برخورد می کند ، بهتر است .

                                   ب : به نظر من فردی که با عاطفه و احساس واقعی و دلسوزی با موضوعات برخورد می کند، بهتر است .

                                   • الف
                                   • ب
                                   سوال قبلی
                                   سوال 35

                                   ب : به نظر من فردی که با عاطفه و احساس واقعی و دلسوزی با موضوعات برخورد می کند، بهتر است .

                                    سوال قبلی
                                    سوال 36

                                    الف : غالباً خود را ملزم به انجام کارها در سر وقت معین و مشخص ندانسته و خود را در محدوده زمان مقید نمی کنم .

                                    ب : غالباً برنامه خود را به طور مشخص و دقیق تعیین کرده و بر انجام آنها در سر وقت مقرر اصرار می ورزم .

                                    • الف
                                    • ب
                                    سوال قبلی
                                    سوال 36

                                    ب : غالباً برنامه خود را به طور مشخص و دقیق تعیین کرده و بر انجام آنها در سر وقت مقرر اصرار می ورزم .

                                     سوال قبلی
                                     سوال 37

                                     الف : آرام و متفکر هستم.

                                     ب : با نشاط و فعال هستم.

                                     • الف
                                     • ب
                                     سوال قبلی
                                     سوال 37

                                     ب : با نشاط و فعال هستم.

                                      سوال قبلی
                                      سوال 38

                                      الف : دوست دارم فردی واقع گرا و دقیق باشم .

                                      ب : دوست دارم فردی مبتکر و خلاق باشم .

                                      • الف
                                      • ب
                                      سوال قبلی
                                      سوال 38

                                      ب : دوست دارم فردی مبتکر و خلاق باشم .

                                       سوال قبلی
                                       سوال 39

                                       الف : به تجزیه وتحلیل موضوعات علاقه دارم .

                                       ب : به فیلم ها و بحث های عاطفی که به مسائل انسانی می پردازند ، علاقه دارم .

                                       • الف
                                       • ب
                                       سوال قبلی
                                       سوال 39

                                       ب : به فیلم ها و بحث های عاطفی که به مسائل انسانی می پردازند ، علاقه دارم .

                                        سوال قبلی
                                        سوال 40

                                        الف : معمولاً زندگی خود را با توجه به اوضاع واحوالی که پیش می آید ، تنظیم و اداره می کنم .

                                        ب : معمولاً کارهایی را که مایل به انجام آن هستم یادداشت کرده یا حداقل به طور مرتب به خاطر می سپارم .

                                        • الف
                                        • ب
                                        سوال قبلی
                                        سوال 40

                                        ب : معمولاً کارهایی را که مایل به انجام آن هستم یادداشت کرده یا حداقل به طور مرتب به خاطر می سپارم .

                                         سوال قبلی
                                         سوال 41

                                         الف : کم حرف هستم.

                                         ب : خوش صحبت هستم.

                                         • الف
                                         • ب
                                         سوال قبلی
                                         سوال 41

                                         ب : خوش صحبت هستم.

                                          سوال قبلی
                                          سوال 42

                                          الف : هر ایده جدیدی را اگر قابل اجرا باشد می پذیرم.

                                          ب : برای هر ایده جدیدی به دلیل نو بودن آن (بدون توجه به اجرایی بودن یا نبودن آن) ارزش زیادی قائل هستم.

                                          • الف
                                          • ب
                                          سوال قبلی
                                          سوال 42

                                          ب : برای هر ایده جدیدی به دلیل نو بودن آن (بدون توجه به اجرایی بودن یا نبودن آن) ارزش زیادی قائل هستم.

                                           سوال قبلی
                                           سوال 43

                                           الف : دوست دارم فردی متفکر باشم که عاقلانه رفتار می کند .

                                           ب : دوست دارم فردی عاطفی باشم که با احساسات انسانی رفتار می کند .

                                           • الف
                                           • ب
                                           سوال قبلی
                                           سوال 43

                                           ب : دوست دارم فردی عاطفی باشم که با احساسات انسانی رفتار می کند .

                                            سوال قبلی
                                            سوال 44

                                            الف : بعضی افراد مرا آدمی بی نظم و دارای زندگی شلوغ می دانند .

                                            ب : بعضی افراد مرا آدمی خشک و غیر قابل انعطاف می دانند .

                                            • الف
                                            • ب
                                            سوال قبلی
                                            سوال 44

                                            ب : بعضی افراد مرا آدمی خشک و غیر قابل انعطاف می دانند .

                                             سوال قبلی
                                             سوال 45

                                             الف : پس از مکث و تأمل کافی، نسبت به بحث یا سؤالات مطرح شده اظهار نظر می کنم .

                                             ب : در هر لحظه که فرصت شد سؤالات را مطرح یا نظر خود را اعلام می کنم .

                                             • الف
                                             • ب
                                             سوال قبلی
                                             سوال 45

                                             ب : در هر لحظه که فرصت شد سؤالات را مطرح یا نظر خود را اعلام می کنم .

                                              سوال قبلی
                                              سوال 46

                                              الف : ثبات و استحکام را دوست دارم.

                                              ب : تغییر و انعطاف را دوست دارم.

                                              • الف
                                              • ب
                                              سوال قبلی
                                              سوال 46

                                              ب : تغییر و انعطاف را دوست دارم.

                                               سوال قبلی
                                               سوال 47

                                               الف : بیشتر از نتیجه گیری های منطقی و استدلال استفاده می کنم .

                                               ب : بیشتر بر اساس عواطف و عقاید شخصی نسبت به زندگی یا افراد عمل می کنم .

                                               • الف
                                               • ب
                                               سوال قبلی
                                               سوال 47

                                               ب : بیشتر بر اساس عواطف و عقاید شخصی نسبت به زندگی یا افراد عمل می کنم .

                                                سوال قبلی
                                                سوال 48

                                                الف : هر وقت که مناسب بود و فرصت دست داد نسبت به انجام کارها آزادانه و بدون فشار اقدام می کنم .

                                                ب : این مهم است که از قبل بدانم چه کاری یا چه چیزی از من انتظار دارند تا به انجام آنها بپردازم .

                                                • الف
                                                • ب
                                                سوال قبلی
                                                سوال 48

                                                ب : این مهم است که از قبل بدانم چه کاری یا چه چیزی از من انتظار دارند تا به انجام آنها بپردازم .

                                                 سوال قبلی
                                                 سوال 49

                                                 الف : ترجیح می دهم در جمع افراد توسط فرد دیگری معرفی شوم .

                                                 ب : معمولاً در جمع افراد ، دیگران را به یکدیگر معرفی می کنم .

                                                 • الف
                                                 • ب
                                                 سوال قبلی
                                                 سوال 49

                                                 ب : معمولاً در جمع افراد ، دیگران را به یکدیگر معرفی می کنم .

                                                  سوال قبلی
                                                  سوال 50

                                                  الف : تلاش می کنم با رعایت ترتیب ، مراحل پیش بینی شده کارها را انجام دهم .

                                                  ب : هنگام انجام دادن کارها از قسمت های بی اهمیت آن صرف نظر می کنم .

                                                  • الف
                                                  • ب
                                                  سوال قبلی
                                                  سوال 50

                                                  ب : هنگام انجام دادن کارها از قسمت های بی اهمیت آن صرف نظر می کنم .

                                                   سوال قبلی
                                                   سوال 51

                                                   الف : نسبت به هر گروه یا افراد سازمانی که با آنها کار می کنم ، براساس تجزیه وتحلیل دقیق اوضاع و اطلاعات موجود اظهار نظر می کنم

                                                   ب : نسبت به هر گروه یا افراد سازمانی که با آنها کار می کنم ، براساس درک نیازهایشان، عواطف انسانی و خود را به جای آنها گذاشتن اظهار نظر می کنم .

                                                   • الف
                                                   • ب
                                                   سوال قبلی
                                                   سوال 51

                                                   ب : نسبت به هر گروه یا افراد سازمانی که با آنها کار می کنم ، براساس درک نیازهایشان، عواطف انسانی و خود را به جای آنها گذاشتن اظهار نظر می کنم .

                                                    سوال قبلی
                                                    سوال 52

                                                    الف : معمولاً بدون فوت وقت یک کار یا پروژه را شروع و به هر قسمتی از آن که ممکن باشد زودتر می پردازم .

                                                    ب : معمولاً در انجام کارها آنها را به اجزای مشخص تقسیم کرده وسپس به ترتیب به انجام بخش های مشخص شده می پردازم .

                                                    • الف
                                                    • ب
                                                    سوال قبلی
                                                    سوال 52

                                                    ب : معمولاً در انجام کارها آنها را به اجزای مشخص تقسیم کرده وسپس به ترتیب به انجام بخش های مشخص شده می پردازم .

                                                     سوال قبلی
                                                     سوال 53

                                                     الف : به کارهای فردی ( یا حداکثر با یکی دو نفر دیگر ) علاقمندم .

                                                     ب : به کارهای گروهی علاقمندم .

                                                     • الف
                                                     • ب
                                                     سوال قبلی
                                                     سوال 53

                                                     ب : به کارهای گروهی علاقمندم .

                                                      سوال قبلی
                                                      سوال 54

                                                      الف : یکی از اشکالات اساسی زندگی من ، یکنواختی و چسبیدن به برنامه و کار مشخص بوده است .

                                                      ب : یکی از اشکالات اساسی زندگی من از شاخه ای به شاخه ای پریدن و داشتن برنامه های متعدد بوده است .

                                                      • الف
                                                      • ب
                                                      سوال قبلی
                                                      سوال 54

                                                      ب : یکی از اشکالات اساسی زندگی من از شاخه ای به شاخه ای پریدن و داشتن برنامه های متعدد بوده است .

                                                       سوال قبلی
                                                       سوال 55

                                                       الف : قاطع بودن برای من الویت است.

                                                       ب : ملایم و احساسی بودن برای من الویت است.

                                                       • الف
                                                       • ب
                                                       سوال قبلی
                                                       سوال 55

                                                       ب : ملایم و احساسی بودن برای من الویت است.

                                                        سوال قبلی
                                                        سوال 56

                                                        الف : علاقمندم جلسات و گردهمایی ها هنگامی شروع شود که همگی افراد حضور و آمادگی لازم را داشته و احساس راحتی کنند.

                                                        ب : علاقمندم جلسات رأس ساعت مقرر شروع شود و روی وقت شناسی تأکید دارم .

                                                        • الف
                                                        • ب
                                                        سوال قبلی
                                                        سوال 56

                                                        ب : علاقمندم جلسات رأس ساعت مقرر شروع شود و روی وقت شناسی تأکید دارم .

                                                         سوال قبلی
                                                         سوال 57

                                                         الف : از نظر دیگران ممکن است فردی گوشه گیر و منزوی به نظر برسم .

                                                         ب : از نظر دیگران ممکن است فردی پر حرف وسطحی به نظر برسم .

                                                         • الف
                                                         • ب
                                                         سوال قبلی
                                                         سوال 57

                                                         ب : از نظر دیگران ممکن است فردی پر حرف وسطحی به نظر برسم .

                                                          سوال قبلی
                                                          سوال 58

                                                          الف : کارها را با نظم و ترتیب و مرحله به مرحله انجام می دهم .

                                                          ب : قسمت های مهم و جالب کار را زودتر انجام می دهم .

                                                          • الف
                                                          • ب
                                                          سوال قبلی
                                                          سوال 58

                                                          ب : قسمت های مهم و جالب کار را زودتر انجام می دهم .

                                                           سوال قبلی
                                                           سوال 59

                                                           الف : رعایت اصول و قوانین برایم بسیار مهم است.

                                                           ب : مهربانی و گذشت در زندگی برایم بسیار مهم است.

                                                           • الف
                                                           • ب
                                                           سوال قبلی
                                                           سوال 59

                                                           ب : مهربانی و گذشت در زندگی برایم بسیار مهم است.

                                                            سوال قبلی
                                                            سوال 60

                                                            الف : مقید بودن به برنامه ای که از قبل مشخص شده باشد برای من جالب نیست .

                                                            ب : از انجام دادن کارهایی که از قبل مشخص شده باشد احساس رضایت دارم .

                                                            • الف
                                                            • ب
                                                            سوال قبلی
                                                            مشاهده نتیجه
                                                            سوال 60

                                                            ب : از انجام دادن کارهایی که از قبل مشخص شده باشد احساس رضایت دارم .

                                                             سوال قبلی
                                                             مشاهده نتیجه

                                                             آزمون MBTI

                                                             • تعداد سوالات: 60 سوال
                                                             • تفسیر: دارد
                                                             • هزینه آزمون: شما آزمون داده اید.

                                                             آزمون MBTI

                                                             آیا تابه حال شنیده‌اید که شخصی خود را به عنوان یک INTJ یا ESTP توصیف کرده باشد و شمامعنی آن را ندانید؟ آنچه که این افراد می گویند، نوع شخصیت آن‌ها بر اساس شاخص تست مایرز-بریگز یا به اختصار، تست MBTI است.

                                                             تست MBTI، یک پرسش‌نامه روان‌سنجی فردی است که برای شناسایی نوع شخصیت، نقاط قوت و اولویت‌های افراد طراحی شده است. این تست توسط ایزابل مایرز (Isabel Myers) و مادرش کاترین بریگز (Katherine Briggs) و بر اساس کارشان بر روی تئوری کارل یونگ (Carl Jung) درمورد انواع شخصیت تهیه شده است.