پانسیون مطالعاتی

مرکز مشاوره و آموزش شهرام امیری در منطقه پنج تهران اقدام به برپایی پانسیون مطالعاتی اختصاصی برای دانش آموزان کنکوری کرده است. پانسیون مطالعاتی یون مطالعاتی با بهره گیری از امکانات: میز و جایگاه اختصاصی برای هر نفر با رعایت پروتکل و فاصله گذاری لازم […]

گزارش اردوی مطالعاتی حضوری نوروز ۱۴۰۰

مرکز مشاوره و آموزش شهرام امیری با توجه به اهمیت دوران طلایی نوروز به استفاده از محیط آموزشی مناسب، اساتید برتر کنکور، حضور نفرات رتبه برتری خود به عنوان نیروی رفع اشکال، اردو مطالعاتی خود را در بازه زمانی ۷ روز و ۶ روز در […]