کنکوری ها

 

باید ها و نباید های قبل مطالعه

هدفگذاری

هدفگذاری باید SMART باشد. اسمارت اختصار این کلماته:

مشخص

آیا دقیقا و با تموم جزییات می دونیم می خوایم به دست بیاریم؟ اهداف باید خوب و واضح تعریف بشن و مبهم و کلی نباشند. شانس رسیدن به یک هدف مشخص بسیار بیشتر از یک هدف کلیه. برای تعیین یک هدف مشخص باید اول به این سوال ها جواب بدید:

چه کسی؟ چه کسی در این اهداف درگیر است؟

چه چیزی؟ چه چیز میخوام بدست بیارم؟

کجا؟ یک مکان رو مشخص کنید

کی؟ یک پنجره زمان مشخص کنید

چرا؟ دلایل و مزایای مشخص رسیدن به این هدف

قابل اندازه گیری

برای هر هدفی که تعیین می کنید، یک معیار درنظر بگیرید تا بشه اندازه گرفت که چقدر به هدفتون نزدیک شدید و پیشرفتتون چقدر بوده.

اهدف قابل اندازه گیری به این معنیه که دقیقا بدونید در زمان دستیابی به هدف چه چیزی خواهید دید، شنید و احساس خواهید کرد، به این معنا که اهدافتون رو به عناصر قابل اندازه گیری بشکنید.

به شواهد واقعی نیاز دارید. خوشحالتر بودن شاخص مناسبی نیست.

دست یافتنی

سبک و سنگین کنید و ببینید تلاش، زمان و دیگر هزینه هایی که برای رسیدن به هدفتون در مقابل فواید، تعهدات و اولویت های دیگه زندگیتون صرف می کنید ارزش داشته باشد. اگر زمان، پول و استعداد رسیدن به هدفی را نداشته باشید قطعاً شکست خواهید خورد.

اما به این معنی نیست که شما نمی‌توانید چیزی را که غیرممکن به نظر می رسد انتخاب کنید، هوشمندانه برای آن برنامه ریزی کنید و به آن جامه عمل بپوشانید. فقط خودتون می تونید برآورد کنید که این هدف برای “شما” دست یافتنی هست یا نه.

واقع گرایانه

واقعا تعیین اینکه هدفی برای “شما”واقع گرایانه هست یا نه کار خیلی سختیه. خیلی کارها که از نظر دیگران غیرممکن بود، توسط افرادی انجام شده. شاید تنها راه این باشه که ببینید آیا خودتون به واقع گرایانه بودن هدفتون ایمان دارید؟ و آیا قبلا کاری شبیه به این انجام دادید یا نه.

مرتبط بودن

برای تصمیمی که گرفته اید خصوصیات فردی را در نظر گرفته اید، یا گروهتون به اون اندازه بزرگ هست و قابلیت های گروهی رسیدن به اون هدف را دارد؟ سوال اصلی این است که چرا می‌خواهید به آن هدف برسید؟ چه قصدی پشت آن هدفه و واقعا با رسیدن به اون هدف، مقصود برآورده می شه؟

در محدوده زمانی مشخص

باید یک هدف هوشمند در محدوده زمانی مشخص تعریف شود و بتوان هدف متعالی خود را در سه حالت کلی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تعریف کرد