بودجه بندی کنکور

یکی از مهمترین اقدامات اطلاع از بودجه بندی هر درس در کنکور سراسری، اولین قدم برای شروع یک مطالعه موفق یا یک جمع بندی موثر به حساب میاد. به خاطر رقابت سنگین در رشته آزمون سراسری دانستن بودجه بندی کنکور 1400 باعث میشه تا برای هر مبحث با توجه به اهمیت اون درس از نظر طراح سوال، برنامه ریزی داشته باشید و با تمام تیپ‌بندی سوالات آشنا شوید، از زمانی که دارید به بهترین شکل ممکن استفاده کرده و برای مباحثی که تعداد سوالات کمتر و یا بیشتری دازد متناسب با آن وقت و انرژی بزارید.

سوالای کنکور سراسری از کتاب های سه سال دوره دوم متوسطه طراحی انجام میشه. به جز آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ که به خاطر حذف ۲۰ درصد از مباحث بودجه‌بندی کنکور کاملا تغییر کرد در کنکور چند سال گذشته نحوه طراحی سوالات کنکور از یک قاعده خاصی پیروی می‌کنه و اکثرا از مباحث مشخصی طراحی انجام میشه که با بررسی سوالای کنکور سنوات گذشته به خوبی می‌توان، این قاعده و اهمیت دروس را متوجه شد.

ادبیات فارسی :

اولین درس دفترچه عمومی کنکور ۱۴۰۰ به درس ادبیات فارسی اختصاص پیدا میکنه. سوالای ادبیات به صورت مبحثی و تو 5 مبحث قرابت معنایی، آرایه ادبی، دستور زبان، تاریخ ادبیات، املا و لغت تقسیم میشه که جزئیات بودجه بندی ادبیات کنکور به صورت زیر هستش:

بودجه بندی ادبیات کنکور تجربی 1400

معنی لغت

املاء

تاریخ ادبیات

دستور زبان

آرایه ادبی

قرابت معنا

سال 98

3 سوال

3 سوال

1 سوال

5 سوال

4 سوال

9 سوال

دفترچه آزمون عمومی کنکور از سوال ۱ تا ۲۵ به ادبیات فارسی اختصاص پیدا می‌کنه، مدت زمان پاسخ‌گویی ۱۸ دقیقه می‌باشد که به ازای هر سوال شما ۴۲ ثانیه فرصت پاسخ‌گویی دارید

عربی :

دومین درس از دفترچه عمومی کنکور سراسری 1400 به عربی اختصاص پیدا میکنه، طراحی سوال از این درس در همه گروه های آزمایشی کنکور سراسری ۱۴۰۰ به صورت مبحثی انجام میشه که جزئیات اون بطور کامل تو جدول زیر گذاشته شده:

بودجه بندی عربی کنکور تجربی 1400

ترجمه و تعریب

درک مطلب

تحلیل صرفی

اعراب گذاری

سال 98

10 سوال

4 سوال

3 سوال

1 سوال

دفترچه آزمون عمومی کنکور از سوال ۲۶ تا ۵۰ به ادبیات فارسی اختصاص پیدا می‌کنه، مدت زمان پاسخ‌گویی ۲۰ دقیقه می‌باشد که به ازای هر سوال شما ۴۸ ثانیه فرصت پاسخ‌گویی دارید.

دین و زندگی :

سومین درس از دفترچه عمومی به درس دین و زندگی اختصاص پیدا میکنه، نحوه طراحی سوال از این درس به صورت درس به درس و سال به سال هستش که جزئیات اون برای کنکور 1400 بطور کامل تو جدول زیر گذاشته شده :

بودجه بندی دین و زندگی کنکور تجربی 1400

دهم

یازدهم

12دهم

سال 98

9 سوال

8 سوال

8 سوال

دفترچه آزمون عمومی کنکور از سوال ۵۱ تا ۷۵ به ادبیات فارسی اختصاص پیدا می‌کنه، مدت زمان پاسخ‌گویی ۱۷ دقیقه می‌باشد که به ازای هر سوال شما ۴۲ ثانیه فرصت پاسخ‌گویی دارید.

زبان انگلیسی :

آخرین درس از دفترچه عمومی به زبان انگلیسی اختصاص پیدا میکنه، طراحی سوال از این درس به صورت مبحثی انجام میشه، جزئیات درس زبان برای کنکور 1400 بطور کامل تو جدول زیر گذاشته شده :

بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور تجربی 1400

گرامر

واژگان

درک مطلب

کلوز تست

سال 98

4 سوال

8 سوال

8 سوال

5 سوال

دفترچه آزمون عمومی کنکور از سوال ۷۶ تا ۱۰۰ به ادبیات فارسی اختصاص پیدا می‌کنه، مدت زمان پاسخ‌گویی ۲۰ دقیقه می‌باشد که به ازای هر سوال شما ۴۸ ثانیه فرصت پاسخ‌گویی دارید.

تسلط کامل بر بودجه‌بندی دروس اختصاصی کنکور رشته‌های نظری