انواع تست زدن

تست آموزشی:

بلافاصله پس از مطالعه و مرور درس نامه ( به خصوص برای دانش‌آموزان درس روزخوان) باید انجام شود.

برای یادگیری تکنیک و همچنین افزایش مهارت تست زنی و آموختن نکات درسی انجام می شود.

میزان پاسخ‌گویی درست یا غلط اصلا اهمیتی ندارد پس درصدگیری انجام نمی شود و اهمیت ندارد.

چون هدف یادگیری است بعد زمان صرف شده در تست زنی مهم نیست.

ضریبی تست بزنید البته کم یا زیاد بودن تعداد تست ها مهم نیست مهم یادگیریه.

پس از تحلیل و بررسی چهاروجهی و همچنین رفع اشکال هر تست، نکته‌ی مربوط به آن باید در جزوه اصلی و یادداشت شود.

توصیه می‌شود که تست‌ها در حد سختی تست های کنکور و یا بالاتر(ترجیحا تست سراسری) باشد.

توصیه می‌شود گزینه های غلط و درست تمام تست ها بررسی و تحلیل و نکات خاص آن استخراج شود.

تیپ‌های مختلفی از یک مبحث را تست حل کنید تنوع تست ها باید زیاد باشد و تا حد امکان فرم تست ها تکراری نباشند.

به شیوه جستجوگری جواب سوالات را به صورت Open Book از کتاب و جزوه خود پیدا کنید و سعی کنید ارتباط بین صورت سوال با فرمول‌ها و نکات داخل کتاب و یا ذهن خود را پیدا کنید.

بعد از زدن هر یک تست،پاسخ نامه را ببینید (چرا که ممکن است جواب این تست راه حلی باشد برای پاسخگویی به تست بعدی)

اهداف تست آموزشی

چطوری از این مبحث سوال میاد؟

انواع سوالاتی که طراح میتونه انجام بده؟ (تیپ شناسی تست ها)

تحلیل موضوعی درس (چقدر میشه مانور داد! / تله این مبحث چی هست؟)

تحلیل مشکلات من چیه؟ (علمی، پایه، بی دقتی و یا مطالعه)

جواب آخر چطور بدست میاد؟

تست شناور (مخصوص دروس عمومی)

مثال:

کدام گزینه آرایه هاي بیت زیر را نشان می دهد؟

« در سینۀ مستان نمی باشد نصیحت را اثر سرمه نتوانست کردن چشم گویا را خموش »

۱. تشبیه – متناقض نما – واج آرایی – اسلوب معادله – کنایه

۲. مجاز – حس آمیزي – تضاد – واج آرایی – اسلوب معادله

۳.کنایه – حسن تعلیل – تضاد – مراعات نظیر – تشبیه

۴. جناس – استعاره – حس آمیزي – متناقض نما – مراعات نظیر

در این نوع تست شما باید تسلط کامل برای آرایه‌های ذکر شده داشته باشید.

بهترین تست برای تعیین میزان یادگیری و سطح سنجی شما، به تعداد بالایی تست از هر مبحث که در یک بازه زمانی طولانی حل گردد یعنی اگر ۷۰ تست مد نظر باشه روزی ۱۰ تست حل گردد، برای دروس عمومی بهتر است چون خیلی از مباحث دروس اختصاصی قابلیت استفاده از روش شناور را ندارد.

تست هایی که توسط خود کتاب درسی علامت گذاری شده اند

تست هایی که در زمان آنجام تست آموزشی به نظر شما چند نکته ای هستند و چند پایه مختلف را در بر میگیرند.

تست علامت‌دار (مخصوص دروس اختصاصی)

این نوع تست‌های به گونه‌ایی هستند که به صورت چند لایه‌ایی و چند نکته‌ایی هستند و برای حل این تست‌ها به خصوص به جواب آخر رسیدن شما باید تسلط کامل بر مبحث داشته باشی، به همین سبب بهترین تست برای مروز و یا ارزیابی‌های دوره‌ایی شما هستند: حالا ویژگیشون چیه:

از ویژگی اول تست های علامتدار این است که، شما نتوانید به تست مربوط را با اطلاعات جزوه و کتاب درسی خود، پاسخ دهید. در این حالت پاسخ تست را با استفاده از پاسخنامه بیابید و نکته آن را وارد جزوه اصلی خود نموده و تست را علامتدار نمایید

اگر تستی خارج از الگوهای متعارف تست زنی بود نیز، آن را علامتدار نمایید. این بدین معنی است که تا به حال با این نمونه تست ها آشنا نشده بودید. بنابراین این نوع تست ها را نیز علامتدار نمایید.

برخی از تست هایی که نکته های بسیار مهم و جدیدی دارند را نیز علامتدار نمایید. همچنین نکته مورد نظر را حتما در خلاصه نویسی های خود وارد نمایید تا فراموش نشود.

در بسیاری از کتاب‌های کمک درسی این تست‌های با علامت‌های خاصی در کنار شماره تست نشانه‌گذاری شده‌اند، مثل ستاره دار شدن و …

منبع کمک آموزشی مناسب در پیشرفت شما بسیار تاثیرگذار است. بنابراین حتما از منابع کمک آموزشی مناسب استفاده نمایید. کتب کمک آموزشی مناسب سطح شما است که ۲۰٪ از تست های آن علامتدار شده باشد.

تست ارزیابی

۱- توصیه می‌شود که با فاصله ی زمانی بیشتری از مطالعه انجام شود ( با نظر مشاور و بسته به سطح درسی هر داوطلب)

۲- این کار برای افزایش سرعت انتقال و حضور ذهن و جامعیت ذهنی انجام می شود.

۳-پس از اتمام کل تست ها رفع اشکال انجام شود و درصدگیری شود.

۴-بعد زمان بسیار مهم است حتماً باید زمان تست زنی کنترل شود .

۵-تعداد تست ها باید استاندارد کنکور باشد و نباید کم باشد.

۶-پس از اتمام آزمون نکات مربوط به تست ها  نکته برداری شود.

۷-بهتر است در حد سختی تست های کنکور باشد.

۸-حتما باید گزینه های غلط و درست تست هایی که نزده‌ایم یا غلط زده‌ایم بررسی شود.

۹-تعداد دروس بهتر است زیاد باشد. ( برای تمرین افزایش حضور ذهن و افزایش سرعت بازیابی درسهای خوانده شده)

۱۰-اگر فرم تست ها تکراری هم باشد ، اشکالی ندارد.

حواست باشه!

در درس‌های عمومی نیز همانند دروس اختصاصی بلافاصله بعد از مطالعه باید تست زنی انجام گیرد. در کنکورهای دهه ۸۰ و قبل از آن تست های دروس عمومی تا ۸۰%بصورت حفظی بودند و تست زنی باید بعد از چند روز فاصله از مطالعه انجام میگرفت اما کنکورهای ۹۰ تا به الان،تست های این دروس نیز به سمت مفهومی و کاربردی تر پیش می روند درست همانند دروس اختصاصی.

۷۰%دینی مفهومی است

۸۰%ادبیات مفهومی است

٪ ۱۰۰ زبان انگلیسی مفهومی شده

۷۵% عربی تحلیلی است نه حفظی

پس عمومی‌های کنکورهای الان فهمیدنی است نه حفظی!

 لذا باید بلافاصله بعد از یادگیری و فهم هر درس ،تعدادی تست کار شود و تعدد تست زنی ها را در طول مطالعه های بعدی تکمیل نمایید.خُرد خُرد و کم کم تست ها را بعد از مطالعه کار کنید.