• نام دانش آموز 974146 |
تیم مشاوره و آموزش شهرام امیری
0912-084 81 68

گزارش آزمون هفت توانایی شناختی

تمامی ما انسان ها با تفاوت های فردی بسیار زیادی در حوزه استعداد، هوش و توانایی‌های ذاتی به دنیا می‌آییم و زندگی می‌کنیم اما افرادی که به موفقیت های بزرگ دست پیدا می‌کنند و می توانند از تمام ظرفیت خود استفاده کنند باید بتوانند مدیریت هیجان، زمان و انرژی خود را به خوبی در دست بگیرند این امر به واسطه تسلط بر هفت توانایی تسلط بر خود ممکن می‌شود، خبر خوب این است که این تونایی ها کاملا اکتسابی بود و می‌توان تمامی آنها را کسب و ارتقا داد. حال بیشتر با این توانایی ها آشنا می‌شویم. فعاليت‌هاي روزانه نيازمند توانايي‌هاي شناختي است و نقص اين توانايي‌ها با بررسي اين فعاليت‌ها قابل شناسايي است. توانايي‌هاي شناختي عبارت اند از فرآيندهاي عصبي درگير در اكتساب، پردازش، نگهداري و اجرا. توانايي‌هاي شناختي رابط بين رفتار و ساختار مغز بوده و گسترة وسيعي از توانايي‌ها (برنامه ريزي، توجه، کنش و واکنش، حل مسئله، انجام هم زمان تكاليف و انعطاف‌پذيري شناختي) را در بر مي‌گيرد. در اين مورد با استفاده از موقعیت‌هایی از آزمودني خواسته شده است تا در زندگي روزانة خود رفتارهایي که نيازمند توانايي‌هاي شناختي را ارزيابي كند. که نيازمند توانايي‌هاي شناختي را ارزيابي كند.

نمودار


مطابق جدول زیر میزان سطح توانایی خود را ارزیابی کنید.

پایین تر از ۱۰ توانایی ضعیف
بین ۱۱ تا ۱۵ توانایی متوسط
بین ۱۶ تا ۲۰ توانایی خوب
بین ۲۱ تا ۲۵ توانایی عالی
بالاتر از ۲۶ بسیار توانمند

انعطاف‌پذیری

انعطاف‌پذیری و قدرت پذیرش به نوعی توانایی ریسک‌پذیری و همچنین به عنوان مهارت و توانایی ذهن برای سوئیچ کردن بین دو موضوع مختلف و توانایی فکر کردن در مورد مفاهیم چندگانه به‌طور همزمان توصیف شده‌است.

شناخت اجتماعی

شناخت اجتماعی به این معناست که فرد بتواند موقعیت را به درستی ارزیابی کند تا کنش و واکنش‌ مناسب آن‌را انجام دهد. این موضوع دو بعد دارد که بعد اول در ارتباطات فردی است و بعد دوم الویت بندی های روزانه هر فرد است.

توجه پایدار

مدت زمانی که افراد می‌توانند ذهن خود را بر روی یک فعالیت مشخص متمرکز کنند و حواس آنها به موضوع دیگری پرت نشود، این موضوع را می توان کاملا یک پارامتر فعال در حوزه خودجوش بودن، مسئولیت‌پذیری و پشتکار دانست.

برنامه‌ریزی

برنامه ریزی دقیق و منسجم به معنی تعیین هدف و فرآیندی برای رسیدن به مقصد است. تجسم و طراحی وضعیت مطلوب در آینده، و یافتن و ساختن راه‌ها و وسایلی که رسیدن به آن را فراهم کند. برنامه ریزی صرفا تقسیم بندی کار در واحد زمان نیست بلکه انجام برنامه در بعد زمان است.

تصمیم‌گیری

به فرآیند شناختی انتخاب یک اقدام در میان انتخاب های مختلف که در بعد زمان باید انجام شود، افرادی که مشکل تصمیم‌گیری دارند معمولا در فرآیندهای تصمیم‌گیری دارای چالش‌هایی از قبل عجولانه تصمیم‌گرفتن، شک کردن و دودل شدن و دیر تصمیم گرفتن به میزان قابل توجهی دچار هستند.

کنترل مهاری توجه انتخابی

اینکه شما بتواند با وجود اتفاق های گوناگون در محیط، توجه خود را کاملا به صورت ارادی بر یک حوزه متمرکز کنید. افرادی که در این قسمت توانمندی بالایی دارند به خوبی می توانند در دو حوزه تمرکز میدانی و پرش افکار، تمرکز ذهن خود را کنترل نمایند.

حافظه

استعدادی ذهنی برای ذخیره، حفظ و به یاد آوردن اطلاعات و تجربیات مختلف در حافظه کوتاه مدت است. افرادی که در حوزه حافظه کوتاه مدت احساس ضعف میکنند عوامل بسیار زیادی می تواند سبب ساز این موضوع باشد که از مهمترین آنها می توان به زندگی در محیط پرتنش، استرس های روزانه، خواب و تغذیه نامنظم و نامناسب، ارتباطات نامناسب و پرحاشیه اشاره کرد.